Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

0
10

“Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017”, báo cáo “Tài chính cho phát triền bền vững ở Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố cho thấy.

</p> <p>Trong tổng lượng kiều hối vào Việt Nam, Mỹ là nguồn lớn nhất, chiếm 55%, kế đó là Australia, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc. </p> <p>Những nhóm đối tượng chính gửi kiều hối về Việt Nam là Việt kiều hải ngoại và lao động xuất khẩu, với Việt kiều chủ yếu định cư ở Mỹ, Canada, Đức và Pháp chiếm phần lớn 80-90% lượng kiều hối gửi về nước. </p> <p>Xuất khẩu lao động chiếm một tỷ lệ nhỏ 6-7% tổng lượng kiều hối, nhưng đang gia tăng theo đà gia tăng nhanh của xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. </p> <p>Kiều hối về Việt Nam tăng đều đặn và quy mô nhiều gấp bốn lần khối lượng ODA năm 2016 và tương đương với lượng FDI năm 2017.</p> <p>Đến cuối năm 2016, kiều hối gửi về thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam, trong đó 70% được chuyển sang hoạt động kinh doanh và 20% cho bất động sản.</p> <p>Trong giai đoạn 2006 – 2017, kiều hối chiếm 6-8% GDP hàng năm, cao hơn các nước phát triển khác bình quân chiếm 1-2% GDP. </p> <div> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/650/2018/9/13/screen-shot-2018-09-13-at-101351-am-15368085200041942593311.png" alt="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." title="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." width="" height="" /></div> <div> <p>Các nguồn tài chính nước ngoài cho phát triển của Việt Nam.</p> </div> </div> <p>Ở các nước ASEAN, Philippines là nước nhận nhiều kiều hối nhất với tổng lượng nhận là 25,6 tỷ USD năm 2015, nhiều gấp hai lần kiều hối của Việt Nam 11 tỷ USD – nước tiếp nhận kiều hối thứ hai trong khu vực. Ở Philippines, kiều hối chiếm 17% tổng nguồn tài chính trong khi ở Myanmar chỉ chiếm 13%, ở Việt Nam chiếm 12%. </p> <p>Kiều hối đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, làm tăng dự trữ ngoại hối và cán cân vãng lai của đất nước.</p> <p>Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, xét dòng kiều hối ngày càng nhiều, kiều hối có thể có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn tài chính phát triển của Việt Nam nếu, ngoài phục vụ mục đích tiêu dùng, kiều hối được chuyển sang các dự án đầu tư sản xuất/kinh doanh và chuyển ra khỏi lĩnh vực bất động sản hoặc “tích lũy” dưới dạng vàng hoặc ngoại tệ. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi&url=https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&via=Viagraonline-avoided+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&media=https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%20-%20https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" data-text="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/vietnam-airlines-mo-rong-dich-vu-dat-phong-khach-san-tren-website.html">Vietnam Airlines mở rộng dịch vụ đặt phòng khách sạn trên website</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-vao-nhom-18-nen-kinh-te-hieu-qua-vuot-troi.html">Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-12T12:53:01+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-12T12:53:01+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Viagraonline-avoided news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c9743a327118_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c9743a327118" ><script>var block_td_uid_3_5c9743a327118 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c9743a327118.id = "td_uid_3_5c9743a327118"; block_td_uid_3_5c9743a327118.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c9743a327118_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c9743a327118_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":17574,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c9743a327118.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c9743a327118.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c9743a327118.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c9743a327118.found_posts = "2711"; block_td_uid_3_5c9743a327118.header_color = ""; block_td_uid_3_5c9743a327118.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c9743a327118.max_num_pages = "452"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c9743a327118); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c9743a381684" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c9743a327118" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c9743a38168b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c9743a327118" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c9743a327118 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-xem-xet-can-ho-khach-san-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều xem xét căn hộ khách sạn diện tích nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều xem xét căn hộ khách sạn diện tích nhỏ"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-xem-xet-can-ho-khach-san-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều xem xét căn hộ khách sạn diện tích nhỏ">2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều xem xét căn hộ khách sạn diện tích nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/gia-dat-nen-long-thanh-co-su-tang-dang-ke-co-loi-cho-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Giá đất nền Long Thành có sự tăng đáng kể có lợi cho các nhà đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá đất nền Long Thành có sự tăng đáng kể có lợi cho các nhà đầu tư"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/gia-dat-nen-long-thanh-co-su-tang-dang-ke-co-loi-cho-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Giá đất nền Long Thành có sự tăng đáng kể có lợi cho các nhà đầu tư">Giá đất nền Long Thành có sự tăng đáng kể có lợi cho các nhà đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/mui-dinh-ninh-thuan-vung-dat-dang-duoc-nhung-nha-dau-tu-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Mũi Dinh Ninh Thuận – Vùng đất đang được những nhà đầu tư đầu tư vào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mũi Dinh Ninh Thuận – Vùng đất đang được những nhà đầu tư đầu tư vào"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/mui-dinh-ninh-thuan-vung-dat-dang-duoc-nhung-nha-dau-tu-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Mũi Dinh Ninh Thuận – Vùng đất đang được những nhà đầu tư đầu tư vào">Mũi Dinh Ninh Thuận – Vùng đất đang được những nhà đầu tư đầu tư vào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/biet-thu-hang-sang-bien-binh-thuan-hut-chu-dau-tu-cua-du-an-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Biệt thự hạng sang biển Bình Thuận hút chủ đầu tư của dự án năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Biệt thự hạng sang biển Bình Thuận hút chủ đầu tư của dự án năm 2019"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/biet-thu-hang-sang-bien-binh-thuan-hut-chu-dau-tu-cua-du-an-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Biệt thự hạng sang biển Bình Thuận hút chủ đầu tư của dự án năm 2019">Biệt thự hạng sang biển Bình Thuận hút chủ đầu tư của dự án năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tap-doan-apec-group-bat-tay-wyndham-hotels-cai-tien-vuot-bac-bat-dong-san-nha-dat-du-lich.html" rel="bookmark" title="Tập đoàn Apec group bắt tay Wyndham Hotels cải tiến vượt bậc Bất Động Sản Nhà Đất du lịch"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tập đoàn Apec group bắt tay Wyndham Hotels cải tiến vượt bậc Bất Động Sản Nhà Đất du lịch"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tap-doan-apec-group-bat-tay-wyndham-hotels-cai-tien-vuot-bac-bat-dong-san-nha-dat-du-lich.html" rel="bookmark" title="Tập đoàn Apec group bắt tay Wyndham Hotels cải tiến vượt bậc Bất Động Sản Nhà Đất du lịch">Tập đoàn Apec group bắt tay Wyndham Hotels cải tiến vượt bậc Bất Động Sản Nhà Đất du lịch</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/mui-ne-binh-thuan-lot-xac-nho-hang-loat-du-an-nghi-duong-moi-toanh.html" rel="bookmark" title="Mũi Né Bình Thuận lột xác nhờ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng mới toanh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mũi Né Bình Thuận lột xác nhờ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng mới toanh"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/mui-ne-binh-thuan-lot-xac-nho-hang-loat-du-an-nghi-duong-moi-toanh.html" rel="bookmark" title="Mũi Né Bình Thuận lột xác nhờ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng mới toanh">Mũi Né Bình Thuận lột xác nhờ hàng loạt dự án nghỉ dưỡng mới toanh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c9743a327118" data-td_block_id="td_uid_3_5c9743a327118"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c9743a327118" data-td_block_id="td_uid_3_5c9743a327118"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://viagraonline-avoided.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='17574' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="71f3e86460" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="110"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c9743a3843f7_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c9743a3843f7" ><script>var block_td_uid_8_5c9743a3843f7 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c9743a3843f7.id = "td_uid_8_5c9743a3843f7"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c9743a3843f7_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c9743a3843f7_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.found_posts = "29765"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c9743a3843f7.max_num_pages = "9922"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c9743a3843f7); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c9743a3843f7 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/su-khac-nhau-giua-dai-hoc-va-cao-dang-o-dau.html" rel="bookmark" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/4f315d66159373a50bde5ad9b1d6181b-150x150.png" alt="" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/su-khac-nhau-giua-dai-hoc-va-cao-dang-o-dau.html" rel="bookmark" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?">Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T19:46:05+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/su-khac-nhau-giua-dai-hoc-va-cao-dang-o-dau.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Tương tự như học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam, tại Canada đây cũng là nhóm đối tượng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/thu-tuc-xin-visa-di-du-hoc-canada-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/cbfe0cfb6325c912f6de7c904906db85-150x150.png" alt="" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/thu-tuc-xin-visa-di-du-hoc-canada-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?">Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T17:47:02+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/thu-tuc-xin-visa-di-du-hoc-canada-nhu-the-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chuẩn bị hồ sơ khi xin visa và nhập học vào các trường ở canadaCác du học sinh có nhu cầu theo học tại... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/hanh-trang-du-hoc-dat-nuoc-canada-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-150x150.jpg" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-150x150.jpg 150w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-356x358.jpg 356w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/hanh-trang-du-hoc-dat-nuoc-canada-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019">Hành trang du học đất nước Canada năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T15:47:01+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/hanh-trang-du-hoc-dat-nuoc-canada-nam-2019.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cảnh quan thiên nhiên Canada Với diện tích lớn thứ 2 trên thế giới, diện tích Canada chỉ đứng sau Liên Bang Nga và nằm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://viagraonline-avoided.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://viagraonline-avoided.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://bong889.com">vao bong88</a>, <a href="http://bongdaso.co" rel="nofollow">bongdaso.co</a>, <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/su-khac-nhau-giua-dai-hoc-va-cao-dang-o-dau.html" rel="bookmark" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/4f315d66159373a50bde5ad9b1d6181b-100x70.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/4f315d66159373a50bde5ad9b1d6181b-100x70.png 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/4f315d66159373a50bde5ad9b1d6181b-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/su-khac-nhau-giua-dai-hoc-va-cao-dang-o-dau.html" rel="bookmark" title="Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?">Sự khác nhau giữa đại học và cao đẳng ở đâu?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T19:46:05+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/thu-tuc-xin-visa-di-du-hoc-canada-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/cbfe0cfb6325c912f6de7c904906db85-100x70.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/cbfe0cfb6325c912f6de7c904906db85-100x70.png 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/cbfe0cfb6325c912f6de7c904906db85-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/thu-tuc-xin-visa-di-du-hoc-canada-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?">Thủ tục xin visa đi du học Canada như thế nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T17:47:02+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/hanh-trang-du-hoc-dat-nuoc-canada-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-100x70.jpg" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-100x70.jpg 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2019/03/fc624cd1227972a4b48b25ae36f26734-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/chua-duoc-phan-loai/hanh-trang-du-hoc-dat-nuoc-canada-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Hành trang du học đất nước Canada năm 2019">Hành trang du học đất nước Canada năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-23T15:47:01+00:00" >23 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c9743a3a4aef --> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-03-24 08:45:23 -->