Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

0
5

“Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017”, báo cáo “Tài chính cho phát triền bền vững ở Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố cho thấy.

</p> <p>Trong tổng lượng kiều hối vào Việt Nam, Mỹ là nguồn lớn nhất, chiếm 55%, kế đó là Australia, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc. </p> <p>Những nhóm đối tượng chính gửi kiều hối về Việt Nam là Việt kiều hải ngoại và lao động xuất khẩu, với Việt kiều chủ yếu định cư ở Mỹ, Canada, Đức và Pháp chiếm phần lớn 80-90% lượng kiều hối gửi về nước. </p> <p>Xuất khẩu lao động chiếm một tỷ lệ nhỏ 6-7% tổng lượng kiều hối, nhưng đang gia tăng theo đà gia tăng nhanh của xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. </p> <p>Kiều hối về Việt Nam tăng đều đặn và quy mô nhiều gấp bốn lần khối lượng ODA năm 2016 và tương đương với lượng FDI năm 2017.</p> <p>Đến cuối năm 2016, kiều hối gửi về thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam, trong đó 70% được chuyển sang hoạt động kinh doanh và 20% cho bất động sản.</p> <p>Trong giai đoạn 2006 – 2017, kiều hối chiếm 6-8% GDP hàng năm, cao hơn các nước phát triển khác bình quân chiếm 1-2% GDP. </p> <div> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/650/2018/9/13/screen-shot-2018-09-13-at-101351-am-15368085200041942593311.png" alt="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." title="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." width="" height="" /></div> <div> <p>Các nguồn tài chính nước ngoài cho phát triển của Việt Nam.</p> </div> </div> <p>Ở các nước ASEAN, Philippines là nước nhận nhiều kiều hối nhất với tổng lượng nhận là 25,6 tỷ USD năm 2015, nhiều gấp hai lần kiều hối của Việt Nam 11 tỷ USD – nước tiếp nhận kiều hối thứ hai trong khu vực. Ở Philippines, kiều hối chiếm 17% tổng nguồn tài chính trong khi ở Myanmar chỉ chiếm 13%, ở Việt Nam chiếm 12%. </p> <p>Kiều hối đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, làm tăng dự trữ ngoại hối và cán cân vãng lai của đất nước.</p> <p>Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, xét dòng kiều hối ngày càng nhiều, kiều hối có thể có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn tài chính phát triển của Việt Nam nếu, ngoài phục vụ mục đích tiêu dùng, kiều hối được chuyển sang các dự án đầu tư sản xuất/kinh doanh và chuyển ra khỏi lĩnh vực bất động sản hoặc “tích lũy” dưới dạng vàng hoặc ngoại tệ. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi&url=https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&via=Viagraonline-avoided+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&media=https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%20-%20https%3A%2F%2Fviagraonline-avoided.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" data-text="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/vietnam-airlines-mo-rong-dich-vu-dat-phong-khach-san-tren-website.html">Vietnam Airlines mở rộng dịch vụ đặt phòng khách sạn trên website</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-vao-nhom-18-nen-kinh-te-hieu-qua-vuot-troi.html">Việt Nam vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-12T12:53:01+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-12T12:53:01+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Viagraonline-avoided news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c44a673e8c94_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c44a673e8c94" ><script>var block_td_uid_3_5c44a673e8c94 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c44a673e8c94.id = "td_uid_3_5c44a673e8c94"; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c44a673e8c94_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c44a673e8c94_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":17574,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.found_posts = "2699"; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.header_color = ""; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c44a673e8c94.max_num_pages = "450"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c44a673e8c94); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c44a674282d3" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c44a673e8c94" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c44a674282d9" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c44a673e8c94" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c44a673e8c94 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tron-view-cac-nha-pho-5-sao-dang-gay-sot-tai-t-binh-thuan.html" rel="bookmark" title="Trọn view các nhà phố 5 sao đang gây sốt tại T.Bình Thuận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trọn view các nhà phố 5 sao đang gây sốt tại T.Bình Thuận"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tron-view-cac-nha-pho-5-sao-dang-gay-sot-tai-t-binh-thuan.html" rel="bookmark" title="Trọn view các nhà phố 5 sao đang gây sốt tại T.Bình Thuận">Trọn view các nhà phố 5 sao đang gây sốt tại T.Bình Thuận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/chinh-phu-nhat-du-kien-se-khong-mua-thiet-bi-cua-huawei-zte.html" rel="bookmark" title="Chính phủ Nhật dự kiến sẽ không mua thiết bị của Huawei, ZTE"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chính phủ Nhật dự kiến sẽ không mua thiết bị của Huawei, ZTE"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/chinh-phu-nhat-du-kien-se-khong-mua-thiet-bi-cua-huawei-zte.html" rel="bookmark" title="Chính phủ Nhật dự kiến sẽ không mua thiết bị của Huawei, ZTE">Chính phủ Nhật dự kiến sẽ không mua thiết bị của Huawei, ZTE</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/dagarco-len-san-upcom-voi-gia-25-500-dong-co-phieu.html" rel="bookmark" title="Dagarco lên sàn UpCoM với giá 25.500 đồng/cổ phiếu"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dagarco lên sàn UpCoM với giá 25.500 đồng/cổ phiếu"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/dagarco-len-san-upcom-voi-gia-25-500-dong-co-phieu.html" rel="bookmark" title="Dagarco lên sàn UpCoM với giá 25.500 đồng/cổ phiếu">Dagarco lên sàn UpCoM với giá 25.500 đồng/cổ phiếu</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tong-thong-phap-cong-bo-loat-bien-phap-xoa-diu-ao-vang.html" rel="bookmark" title="Tổng thống Pháp công bố loạt biện pháp xoa dịu “áo vàng”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tổng thống Pháp công bố loạt biện pháp xoa dịu “áo vàng”"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/tong-thong-phap-cong-bo-loat-bien-phap-xoa-diu-ao-vang.html" rel="bookmark" title="Tổng thống Pháp công bố loạt biện pháp xoa dịu “áo vàng”">Tổng thống Pháp công bố loạt biện pháp xoa dịu “áo vàng”</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/ke-khai-tai-san-voi-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc-la-khong-kha-thi.html" rel="bookmark" title="Kê khai tài sản với khu vực ngoài Nhà nước là “không khả thi”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kê khai tài sản với khu vực ngoài Nhà nước là “không khả thi”"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/ke-khai-tai-san-voi-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc-la-khong-kha-thi.html" rel="bookmark" title="Kê khai tài sản với khu vực ngoài Nhà nước là “không khả thi”">Kê khai tài sản với khu vực ngoài Nhà nước là “không khả thi”</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/blog-chung-khoan-rung-rat-manh.html" rel="bookmark" title="Blog chứng khoán: Rung rất mạnh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Blog chứng khoán: Rung rất mạnh"/></a></div> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/nha-dat/blog-chung-khoan-rung-rat-manh.html" rel="bookmark" title="Blog chứng khoán: Rung rất mạnh">Blog chứng khoán: Rung rất mạnh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c44a673e8c94" data-td_block_id="td_uid_3_5c44a673e8c94"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c44a673e8c94" data-td_block_id="td_uid_3_5c44a673e8c94"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://viagraonline-avoided.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='17574' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e447eb641a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="101"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c44a6742a9e6_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c44a6742a9e6" ><script>var block_td_uid_8_5c44a6742a9e6 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.id = "td_uid_8_5c44a6742a9e6"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c44a6742a9e6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c44a6742a9e6_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.found_posts = "29560"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c44a6742a9e6.max_num_pages = "9854"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c44a6742a9e6); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c44a6742a9e6 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/hlv-jan-kocian-danh-loi-khen-ngoi-cho-dt-viet-nam.html" rel="bookmark" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-150x150.jpg" alt="" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/hlv-jan-kocian-danh-loi-khen-ngoi-cho-dt-viet-nam.html" rel="bookmark" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam">HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/trancanh2022">trancanh2022</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T15:27:25+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/hlv-jan-kocian-danh-loi-khen-ngoi-cho-dt-viet-nam.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Yemen thể hiện quyết tâm cao ở trận đấu gặp Việt Nam nhưng họ lại nhận thất bại trước 1 siêu phẩm sút phạt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/dt-duy-nhat-khong-ghi-ban-o-giai-dau-dien-ra-tren-dat-uae.html" rel="bookmark" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-150x150.jpg" alt="" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/dt-duy-nhat-khong-ghi-ban-o-giai-dau-dien-ra-tren-dat-uae.html" rel="bookmark" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE">ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/trancanh2022">trancanh2022</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T12:18:36+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/dt-duy-nhat-khong-ghi-ban-o-giai-dau-dien-ra-tren-dat-uae.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Đêm qua (17/1), Triều Tiên đã chia tay Asian Cup 2019 bằng thất bại 1-4 trước Lebanon. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/tien-ve-duc-huy-cung-da-co-dau-hieu-hoi-phuc.html" rel="bookmark" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-150x150.jpg" alt="" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/tien-ve-duc-huy-cung-da-co-dau-hieu-hoi-phuc.html" rel="bookmark" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục">Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://viagraonline-avoided.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://viagraonline-avoided.com/author/trancanh2022">trancanh2022</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T11:08:17+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/tien-ve-duc-huy-cung-da-co-dau-hieu-hoi-phuc.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Theo kế hoạch, vào lúc 13 giờ chiều 13/1 (giờ địa phương, tức 16 giờ theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://viagraonline-avoided.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://viagraonline-avoided.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://viagraonline-avoided.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://bong889.com">vao bong88</a>, <a href="http://bongdaso.co" rel="nofollow">bongdaso.co</a>, <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/hlv-jan-kocian-danh-loi-khen-ngoi-cho-dt-viet-nam.html" rel="bookmark" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/hlv-jan-kocian-danh-loi-khen-ngoi-cho-dt-viet-nam.html" rel="bookmark" title="HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam">HLV Jan Kocian dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T15:27:25+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/dt-duy-nhat-khong-ghi-ban-o-giai-dau-dien-ra-tren-dat-uae.html" rel="bookmark" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/dt-duy-nhat-khong-ghi-ban-o-giai-dau-dien-ra-tren-dat-uae.html" rel="bookmark" title="ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra trên đất UAE">ĐT duy nhất không ghi bàn ở giải đấu diễn ra...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T12:18:36+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/tien-ve-duc-huy-cung-da-co-dau-hieu-hoi-phuc.html" rel="bookmark" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://viagraonline-avoided.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://viagraonline-avoided.com/the-thao/tien-ve-duc-huy-cung-da-co-dau-hieu-hoi-phuc.html" rel="bookmark" title="Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục">Tiền vệ Đức Huy cũng đã có dấu hiệu hồi phục</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-20T11:08:17+00:00" >20 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c44a6743a2da --> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.9'></script> <script type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://viagraonline-avoided.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://viagraonline-avoided.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.8.1 on 2019-01-20 16:48:52 -->